Přehled našich nabízených služeb a produktů, pro klienty.

DESIGN

Design je velmi důležitý jak pro samotný prodej výrobku, jeho prezentaci, tak i pro reprezentaci značky, označení továrny či sídla firmy. Neméně podstatná je samotná vyrobitelnost a kvalita v poměru vůči zamýšlené investici. Nechceme a nebudeme stavět vzdušné zámky, či malovat skici s ideou a vymýšlet příběh pro to, abychom z vás vytáhli peníze.

Zde je potřeba komunikovat, dojít k souladu s vaší představou a finančními možnostmi. Navrhnout takové řešení, které může být kompromisním materiálem, ale vizuální stránky musí být 100% a reprezentující. Pracujeme se širokou škálou materiálů a konstruktéři vychází ze zkušeností a znalostí technologií. Troufáme si říci, že jsme za posledních pár let prošli značným vývojem a zcela jistě patříme mezi firmy, které mají co nabídnout. Vhodné je přijít se skicou, tak abychom nevymýšleli vymyšlené. Konstrukční hledisko, zvolení vhodných materiálů, či povrchových úprav již nechat na nás a počkat si na vzorek. To nezní špatně?

To je přesně ono, nejsme jen kresliči, ale také praktici. Většinou v rámci vývoje konstruktér odskakuje do výroby a nezřídka kdy se prostě dotváří pokusný výrobek. Například jsme měli reklamní stojan s počtem dílů kolem 2000 ks. Zní to neuvěřitelně, ale ano, je to tak. Stejně jako nutné akvizice, podklady pro statiku, či stavební povolení, to vše je možné a jsme ochotni v případě dohodnuté realizace vám nabídnout i tyto služby. Stejně tak uvažujeme a vymýšlíme, jak výrobek zabalit nejen pro transport, ale také jak zvýšit prodej na základě obalu. Proč ne? Design je krásná věc a my se snažíme o co možná nejlepší provedení, tedy návrh. Realizaci nakonec velmi ráda provede společnost Světelná reklama Ostrava s.r.o., s kterou dlouhodobě spolupracujeme.

Samozřejmostí je grafický návrh, technický výkres, konstrukční a výrobní dokumentace, i dnes tak velmi důležité certifikace pro umístění výrobku.

ONLINE REKLAMA

Jedná se o ucelený balík služeb spočívajících ve vytvoření smysluplného webu, s kladeným důrazem na funkčnost i na mobilních zařízeních a respektující potřeby prohlížečů. Mohli bychom opět psát, jak jsme dobří a co všechno dokážeme a použít spousty anglických slovíček, které možná dávají pocit důležitosti tomu, kdo je používá, ale… Vám jde především o to, aby web fungoval, dal se rychle aktualizovat, vkládat nové věci a aby přinášel peníze. A to vám nabízíme.

Součástí webu je nutně navedení služeb Google, včetně nástrojů k monitorování toho, co a jak funguje a kdo, kdy a jak pracuje s vašimi stránkami. A to právě potřebujete! Prostě chcete vidět skutečnou návštěvnost, kdo a jak se chová a co lidi zajímá. No, a to právě umíme moc dobře. Myslet si, že pověsíme stránky, nastavíme 5 slov a úspěch bude zaručen, to není dnes reálné. Google se chová naprosto pragmaticky a chce peníze, bez nich to nejde. Ale pozor nemusí to stát jmění!

Určitě těch možností je spousta i při práci se sociálními sítěmi, ale tam si myslíme, že je třeba skutečně vyhodnotit potřeby třeba na výrobek, luxus služba už je složitější. Velmi důležité je vědět, že tohle nefunguje hned. Jestli někdo říká, že ano, my tvrdíme, že to chce pracovat, měnit, doplňovat, a nakonec to bude fungovat. Důležité je vědět, že MATRIX je živý organismus a vyžaduje interakci.

Prezentaci webových stránek je dobré doplnit o další nástroje k zviditelnění, a to bannerovou reklamou na vybraných serverech. Tato reklama umí zacílit přímo na zájmové skupiny či demograficky, tedy neoslovuje zbytečně plošně, ale dle vašeho zadání, a našeho doporučení. Velmi účinný nástroj na podporu.

Výhoda je opět přímá měřitelnost - úspěch, či naopak online korekce, dle výsledku a možná změna k dosažení zlepšení. 

VELKOPLOŠNÝ TISK

Nedílnou součástí prezentace značky je bezesporu tištěná reklama. Nejde jen o tiskoviny jako letáky a plakáty, ale nabízíme i zviditelnění díky velkoplošnému tisku, kde je k dispozici neomezená škála medií. Pro prezentaci lze využít billboardy, samolepicí fólie, bannery, desky aj.

Technologicky jsme vybaveni čtyřmi zařízeními, pokrýváme plně potřeby v tomto oboru, vč. konečného opracování jako je laminace, svaření plachet, či aplikace fólií.

Rozměrově nejsme omezeni, zde je to opět jen na dohodě a možnostech vás jako zákazníka.

ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

Zakázková výroba je nedílnou nástavbou práce na designu, ale samozřejmě i možností samostatně vyrobit složitou věc, třeba vzorek, nebo model pro prezentaci. Stejně tak je možné vámi kladený požadavek přenést do plné výroby, jelikož disponujeme plně programovatelným CNC centrem a můžeme pracovat jak s 3D nástroji, tak máme k dispozici lasery a stroje k přímému potisku.

Pomoci 3D řezačky polystyrénu můžeme zhotovit třeba obal pro výrobek, či jiný 3D objekt. V globále pracujeme s plasty, PMMA, Al, či dřevem v podstatě je to jen na vás, co byste potřebovali. Výhoda je univerzálnost technologií a nevázanost na velké série (i když i ty jsme schopni bez problému zrealizovat).

Vlastní výroba a přímá návaznost na studio a konstruktéra, dává opravdu velké možnosti realizací výrobků vskutku rozličných.

VÝROBA A INSTALACE REKLAM

Nedílnou součástí vaší propagace je signování provozovny, závodu či pobočky, nebo instalace výstavy, dekorativních prvků či rebranding řetězce. Jsme schopni vyrobit cokoliv z prvků, které společně vymyslíme, navrhneme a vyrobíme ve spolupráci s dceřinou společností Světelná reklama Ostrava, s.r.o. Jako servisní organizace zabezpečujeme lidské zdroje i pro náročnější kampaně či rebrandingy. Máme k dispozici spolupracovníky a profesionály v celé republice a logisticky jsme schopni obsáhnout instalaci v celé ČR.

Díky zkušenostem z realizací, týmu odborníků, vysoce nastavenému kontrolnímu mechanismu a důkladné evidenci jsme schopni rychle reagovat, instalovat, servisovat a poskytovat záruku na provedenou práci. V podstatě za vás vyřešíme opravdu mravenčí práci a přenášíme zodpovědnost za výsledek na nás.

V důsledku šetříme čas a vaše peníze, a to je důležité!